ĂN CHUNG BÀN VỚI VUA

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...


XỨNG ĐÁNG THAY CHIÊN CON! (Bài Học 4, 19 Tháng 1 – 25 Tháng 1, 2019)

CÂU GỐC: “Bấy giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Đa-vít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra” (Khải huyền 5:5).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Khải huyền 4, Ê-xê-chi-ên 1:5–14, Khải huyền 5, Ê-phê-sô 1:20–23, Hê-bơ-rơ 10:12, Công vụ 2:32–36.

Tuần rồi chúng ta thấy các thông điệp Đấng Cơ Đốc đã có cho dân Ngài trên thế gian. Bây giờ, sự khải thị cho Giăng chuyển từ thế gian sang đến thiên đàng và trọng tâm là “những điều phải xảy đến sau nầy” (Khải huyền 4:1), tức là tương lai.

Sự hiện thấy trong đoạn 4 và đoạn 5 xảy ra trong phòng đại sảnh nơi ngôi Chúa tại thiên đàng. Khung cảnh diễn tả trong đoạn 4 và 5 là biểu tượng Đức Chúa Trời có quyền trong lịch sử và của chương trình cứu rỗi. Tuy nhiên, trước khi tương lai được tiết lộ, chúng ta được ban cho một cái nhìn thoáng qua về vai trò chính yếu của Đấng Cơ Đốc trong chức vụ Tế Lễ Thượng Phẩm của Ngài trên thiên đàng cho đến quyền tối cao của Ngài trên mọi diễn biến trên đất và sự cứu chuộc của toàn chúng sinh. Hai đoạn 4, 5 cho chúng ta quan điểm của thiên đàng về ý nghĩa của các sự kiện trong tương lai được ghi lại trong phần còn lại của sách Khải huyền.

Để ý, người ta sẽ thấy trong khi các thông điệp cho bảy hội thánh được viết theo một lối văn đơn giản và rõ ràng, phần còn lại của sách Khải huyền được viết với nhiều biểu tượng mà không hẳn là dễ hiểu. Các ngôn từ trong phần nầy lấy ra từ lịch sử của dân Đức Chúa Trời, như đã chép trong Cựu Ước. Muốn giải thích sách Khải huyền, người giải thích phải có một sự hiểu biết về các ngôn từ biểu tượng theo như của trong Cựu Ước.

TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 32

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 05:08 PM 01/25/2019

End: 05:09 PM 01/26/2019